Referat Generalforsamling 2018

Oprettet d. 2018-03-15

Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19:00

1.       Valg af dirigent

Kåre blev valgt som dirigent. Kåre bedte om et øjebliks stilhed for Henry, der desværre omkom på dykkerturen til Malta.

2.       Formandens beretning
Godkendt

3.       Revideret regnskab fremlægges
Godkendt

4.       Indkomne forslag
Ingen.

5.       Valg til bestyrelsen, herunder

a.       Formanden
Mads blev genvalgt

b.      Materialepost
Lars blev genvalgt

6.       Valg af revisor
Kåre og Villy blev valgt

7.       Eventuelt

a.       Herunder blev drøftet et forslag fra Martti, hvori han foreslår at der skal flere personer med i turudvalget og at turene bliver planlagt for en kortere periode. Bestyrelsen lagde op til at der skulle afholdes et månedligt eller semimånedligt turplanlægningsarrangement med spisning, for at lokke flere klubmedlemmer til og derved få en større opbakning omkring de planlagte turer. Martti skal indkalde til første turplanlægningsarrangement hurtigst muligt efter han kommer hjem fra ferie. Turplanlægningsarrangementerne skal som udgangspunkt afholdes første mandag i måneden kl 19.

b.      Rikke kommenterede at vi måske ikke altid er gode til at vælge alternative destinationer når vejret driller, hvilket bestyrelsen kunne give hende ret i. Der er en forhåbning om, at dette ville ændre sig hvis flere ville støtte op omkring turplanlægningen, således at alternativer kunne blive bragt på banen allerede på planlægningstidspunktet hvilket vil gøre det nemmere at ændre turen, hvis vejret skifter.

c.       Kåre spurgte på en status på reparationen af båden. Lars kunne berette at der var skader på skrue og dennes aksel. Udover dette skulle der laves service på motoren samt skiftes en kilerem. Lars ville skaffe priser på reservedele, samt få et tilbud på service og reparationer hos en autoriseret mekaniker, så der kunne sammenlignes og vurderes om det kunne betale sig at klare reparationerne selv.