Teknisk udvalg besøger klubben

Oprettet d. 2016-09-07

Teknisk Udvalg besøger klubber i 2016

Teknisk Udvalg ønsker at komme rund og besøge klubber i Dansk Sportsdykker Forbund for at styrke samarbejdet. Vi besøger:

Næstved Sportsdykkerklub tirsdag 20. september 2016, Maglemølle Erhvervspark 93, Næstved

Program: Kl. 19.00 mødestart (kaffe, øl/vand)

1.Præsentation af Teknisk Udvalg medlemmer og arbejdsopgaver

2.Tema: Juniordykning og Randers erfaringer med Juniordykning- Uddannelser og uddannelsesmaterialer i DSF- Kommunikation og synlighed

3.Handlingsplan for Teknisk Udvalg 2016Link: http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/om-udvalget/handlingsplan-2016/- Samarbejde med klubber og indsatsområder i TU handlingsplan

4.Kurser i Teknisk Udvalgs område- Hvordan ser det ud lige nu og hvad planlægges fremadrettet af kurser- CMAS 3 uddannelsen og instruktøruddannelser- Juniordykning, Juniortrænerkursus

5.Dialog og spørgsmål til Teknisk Udvalg

kl. 21.00 afslutning

Vores besøg i klubberne indtil nu viser, at samarbejde på tværs af klubberne hjælper til, at der kan afvikles flere kurser og hjælper til afholdelse af for eksempel juniortræner kurser, CMAS *** kurser, elevhold og andre kurser, der kan være svære at oprette som klub alene.

Alle klubber i området er velkommen til at deltage i besøget, så kom og vær med.

Tilmelding til: Carl E. Tronhjem Mail: tu-formand@sportsdykning.dk

Ønsker jeres klub besøg i 2016 af TU, så skriv til os og lav en aftale med Teknisk Udvalg

Venlig hilsen

Carl E. Tronhjem formand Teknisk Udvalg Mail: tu-formand@sportsdykning.dk