Turplan foråret 2017

Oprettet d. 2017-04-02

Kære alle

Så har turudvalget været i sving, så her kommer lidt nyt for første halvår 2017.

Vi har været i fuld gang for fastlægge dage for dykkerture, du finder en liste nedenfor.

 

Først og fremmest kan du reservere 1. Juli, som vil blive en familiedag/hyggedag i tråd med familiedagen, som blev afholdt 2016.

Samtidigt vil vi gerne reklamere for efterårets tur til Malta. Det bliver en super tur. Der er allerede flere tilmeldte, men der er stadig plads, så tag chancen for en god oplevelse som huskes i mange år.

Vi har drøftet en masse forskellige emner, efter at vi har modtaget input fra jer, en stor takt for det.

·  Sommerferie: Der vil i 2017 være lagt ture i perioden juni og juli. Dette ud fra tanken, at mange nok holder sommerferie, men ikke alle er ude at rejse, og flere har ønsket at dykke i sommerferien.

·  Turene vil veksle mellem båddyk og stranddyk. (selvfølgeligt næsten)

·  På udvalgte dyk, vil vi udbygge med lidt socialt samvær i form af fælles mad/drikke og lidt rugbrød m. pålæg, varmt vand, så vi kan lave pulver chokolade/kaffe/te eller andet – tanken er, at vi er fælles om udgifterne. Vi prøver os lidt frem for at se, hvad der er stemning for.

·  Der har været ønsker om mere avancerede dyk. Det vil vi prøve om vi kan efterkomme.

·  Vi arbejder på, om vi kan finde et arrangement for en længere tur, måske med overnatning, alternativt med tidlig morgenafgang og hjemkomst sent aften.

·  Det er vores intention at offentliggøre destinationer for ture nogen tid før turen og helst i god tid inden tilmelding.

·  Onsdag før dyk. Som noget nyt vil vi prøve at holde planlægning af tur onsdagen før.

o    Hvis vejr og strøm driller i forhold til planlagt dyk, vil vi på onsdags mødet planlægge alternativ, vi vil også starte planlægning af næste dyk.

o    Onsdag: Vi fordeler opgaver og ressourcer.

o    Onsdag: Udstyr gøres klar, så det ikke tager så lang tid at komme af sted fra garagen.

o    Onsdag: Vi vil opfordre til at fylde luft så du er klar.

I planen nedenfor er nogle dyk angivet som CMAS * eller CMAS **, vi har valgt at lægge lægge ture samme dage som undervisningen. Vi vil opfordre alle til at tage med, dels for at du kan møde de nye elever, men også for at de nye elever kan lære os at kende, og ikke mindst for at vi kan yde hjælp/assistance på disse ture.

 

Her følger så den egentlige liste.

1.       Søndag 9/4 Destination Boesdal.

2.       Søndag 23/4 (Måske CMAS **)

3.       Søndag 7/5 (Måske CMAS **)

4.       Fredag 12/5 eller Lørdag 13/5 eller Søndag 14/5 Sammen med CMAS *

5.       Lørdag 20/5 eller Søndag 21/5 Sammen med CMAS * og måske CMAS**

6.       Torsdag 25/5, Lørdag 27/5 Søndag 28/5 Sammen med CMAS * og **

7.       Søndag 4/6 Destination Vapper

8.       Søndag 18/6 Destination Bonita

9.       Lørdag 1/7 Familiedag

10.    Søndag 16/7 Destination Lillebælt

11.    Lørdag 29/7 Destination Ærøsund

12.    Juni og Juli vil vi på udvalgte dage opfordre til et onsdag eller torsdag fyr-aften dyk.

I starten af sæson og på de dage hvor CMAS undervisning gennemføres bliver destination bestemt af instruktør, flyttes undervisning har vi følgende destinationer på planen. Grønsund (Båddyk) Halskov, Munkholmbroen, Hjuldamperen og Dr. Eichelbaum.

Søndag 9/4 går turen til Boesdal, hvis vejr og vind er med os. Tilmelding i klub på onsdag eller på nedenstående email senest onsdag.

 

Med venlig hilsen

 

Turudvalget Anders & Martti