Indkaldelse til generalforsamling 2016

Oprettet d. 2016-01-28

Kære medlemmer,

Det er nu den tid på året hvor det er tid til den årlige generalforsamling. Derfor vil vi gerne indbyde til generalforsamling i Næstved Sportsdykkerklub

Torsdag d. 25. februar kl. 19.30

i klublokalerne på Maglemølle 93, 4700 Næstved

Her vil klubben være vært for en øl/sodavand, mens vi gennemgår dagsordenen.

På dagsorden er:

  1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Kåre
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab fremlægges
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen herunder
  6. a)      Formand
  7. b)      Materialemand
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

Valg til bestyrelsen

a)      Formands posten er på valg, Mads genopstiller

b)      Materialeposten er på valg, Lars genopstiller

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være formanden/kasseren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, for at være oppe til beslutningsgrundlag.

Formandens email: mxkristensen@gmail.com

 

Kasserens email: mortenfirst@gmail.com

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke tages beslutninger, men er kun til generelle forespørgsler, som bestyrelsen skal vende eller svare på.

Stemmeret

For en god ordens skyld skal det nævnes, at kun aktive medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret til generalforsamlingen, men alle er naturligvis velkomne til at overvære.