Referat Generalforsamling for Næstved Sportsdykkerklub 28/2-2019

Oprettet d. 2019-03-07

 

 

Pt.1 Valg af dirigent

Willy blev valgt og generalforsamlingen godkendt

 

Pt. 2 Formandens beretning:

Det har været et godt år for dykkerklubben. Der er blevet uddannet 10 snorkelbørn, 2 CMAS*, 2 basic nitrox dykkere og 2 nitrox blendere. Der var gode arrangementer som Fastelavn, Ren Natur – oprydning i kanalen og Divers Night. Udover dette fik vi repareret båden, der dog er gået i stykker igen (se under eventuelt).

 

Pt. 3 Revideret regnskab fremlægges

Godkendt uden bemærkninger

 

Pt 4. Indkomne forslag

Ingen

 

Pt. 5.Valg til bestyrelsen herunder

a)      Kasser

a.      Morten blev genvalgt

b)      Sekretær

a.      Anders blev genvalgt

 

Pt. 6.Valg af revisor

Willy og Kåre blev genvagt

Pt. 7 Valg til turudvalg

Anders blev genvalgt

Pt. 8. Eventuelt

a)      Ny svømmehal:
Det lader til at den nye svømmehal, der skal bygges, bliver en noget skrabet version. Den bliver ikke så stor som der er behov for og ønske om og der er kun planlagt en dybte på 2 meter, hvilket gør at den hverken kan bruges til undervandsrudby, livredningsprøver eller spring fra vippe. Dette er på trods af at byrådet har lovet, at den nye svømmehal vil kunne benyttes til alle de aktiviteter, som de to gamle svømmehaller huser. Alle opfordres derfor til at møde op til borgermøde omkring svømmehallen onsdag d. 13/3-2019 kl. 19 for at give deres mening til kende.

b)      Båd: Båden er gået op i limningen ved hækken selvom den blev limet i sommers, så den kan reelt ikke bruges længere. Dette betyder at vi skal ud og finde en ny båd. Kåre har søgt Nordeafonden om 70.000 kr, så vi har lidt startkapital. Det er dog ikke besluttet om vi skal købe en ny eller finde en brugt eller hvilken størrelse vi skal gå efter. Det blev nævnt at man muligvis kan købe en ny i England for ca 35.000 kr. Det vil være en model uden udstyr, så vi ville i givent fald skulle flytte styrepult, motor m.m. over fra den gamle.

c)       Udstyr: Der er en del nye CMAS* elever i år og da klubben ikke råder over så meget låne udstyr opfordres alle medlemmer til at stille alt det udstyr, de måtte kunne undvære, til rådighed for de nye elever, så de kan komme godt i gang med deres uddannelse.
 

d)      Nye borde: Lars har fået lovning på et par nye borde til klubben, så vi kan få nogle ens borde i sammen størrelse, så vi kan slippe for den store dug.