Referat Generalforsamling for Næstved Sportsdykkerklub 28/2-2019

Oprettet d. 2019-03-07

 

 

Pt.1 Valg af dirigent

Willy blev valgt og generalforsamlingen godkendt

 

Pt. 2 Formandens beretning:

Det har været et godt år for dykkerklubben. Der er blevet uddannet 10 snorkelbørn, 2 CMAS*, 2 basic nitrox dykkere og 2 nitrox blendere. Der var gode arrangementer som Fastelavn, Ren Natur – oprydning i kanalen og Divers Night. Udover dette fik vi repareret båden, der dog er gået i stykker igen (se under eventuelt).

 

Pt. 3 Revideret regnskab fremlægges

Godkendt uden bemærkninger

 

Pt 4. Indkomne forslag

Ingen

 

Pt. 5.Valg til bestyrelsen herunder

a)      Kasser

a.      Morten blev genvalgt

b)      Sekretær

a.      Anders blev genvalgt

 

Pt. 6.Valg af revisor

Willy og Kåre blev genvagt

Pt. 7 Valg til turudvalg

Anders blev genvalgt

Pt. 8. Eventuelt

a)      Ny svømmehal:
Det lader til at den nye svømmehal, der skal bygges, bliver en noget skrabet version. Den bliver ikke så stor som der er behov for og ønske om og der er kun planlagt en dybte på 2 meter, hvilket gør at den hverken kan bruges til undervandsrudby, livredningsprøver eller spring fra vippe. Dette er på trods af at byrådet har lovet, at den nye svømmehal vil kunne benyttes til alle de aktiviteter, som de to gamle svømmehaller huser. Alle opfordres derfor til at møde op til borgermøde omkring svømmehallen onsdag d. 13/3-2019 kl. 19 for at give deres mening til kende.

b)      Båd: Båden er gået op i limningen ved hækken selvom den blev limet i sommers, så den kan reelt ikke bruges længere. Dette betyder at vi skal ud og finde en ny båd. Kåre har søgt Nordeafonden om 70.000 kr, så vi har lidt startkapital. Det er dog ikke besluttet om vi skal købe en ny eller finde en brugt eller hvilken størrelse vi skal gå efter. Det blev nævnt at man muligvis kan købe en ny i England for ca 35.000 kr. Det vil være en model uden udstyr, så vi ville i givent fald skulle flytte styrepult, motor m.m. over fra den gamle.

c)       Udstyr: Der er en del nye CMAS* elever i år og da klubben ikke råder over så meget låne udstyr opfordres alle medlemmer til at stille alt det udstyr, de måtte kunne undvære, til rådighed for de nye elever, så de kan komme godt i gang med deres uddannelse.
 

d)      Nye borde: Lars har fået lovning på et par nye borde til klubben, så vi kan få nogle ens borde i sammen størrelse, så vi kan slippe for den store dug.

 Indkaldelse til generalforsamling

Oprettet d. 2019-01-31

Kære medlemmer,

Det er nu den tid på året hvor det er tid til den årlige generalforsamling. Derfor vil vi gerne indbyde til generalforsamling i Næstved Sportsdykkerklub

Torsdag d. 28. februar kl. 19.30

i klublokalerne på Maglemølle 93, 4700 Næstved

Her vil klubben være vært for en øl/sodavand, mens vi gennemgår dagsordenen.

På dagsorden er:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Revideret regnskab fremlægges

4.Indkomne forslag

5.Valg til bestyrelsen herunder

a)Kasserer

b)Sekretær

6.Valg af revisor

7.Eventuelt

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være formanden/kasseren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, for at være oppe til beslutningsgrundlag. 

Formandens email: mxkristensen@gmail.com

Kasserens email: mortenfirst@gmail.com

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke tages beslutninger, men er kun til generelle forespørgsler, som bestyrelsen skal vende eller svare på. 

Stemmeret

For en god ordens skyld skal det nævnes, at kun aktive medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret til generalforsamlingen, men alle er naturligvis velkomne til at overvære. 

 Bliv dykker inden sommerferien i Næstved Sportsdykkerklub

Oprettet d. 2019-01-31

Jorden består af 70% vand, men kun 5% af det er udforsket. Vil du være med til at udforske en større del? Nu nærmer dykkersæsonen sig igen og Næstved Sportsdykkerklub starter igen op med et hold, for dem som vil tage sig et dykkerbevis, der er gyldigt verden over.

Dette hold starter med et uforpligtende orienteringsmøde i klubben den 20. februar 2019 (uge 8).

Adressen er: Maglemølle Erhvervspark 93, 4700 Næstved. Mødet starter kl. 19.30.

Der er herefter svømmeprøve i svømmehallen, så medbring svømmetøj!

For at kunne deltage på dette hold skal du:

 • Kunne svømme 500 m på under 20 min
 • Svømme 15 meter under vandet
 • Være mindst 14 år (hvis du er under 18 skal dine forældre kunne køre dig!) 

Prisen for dette kursus vil være 3000 kr. inkl. materialer (logbog osv.)

 

Så kender i nogen der er interesserede så videresend gerne denne mail til dem. Flaskeeftersyn og regulatorservice

Oprettet d. 2019-01-19

Så er det blevet tid til at få kigget dine dykkerflasker efter.

Vi gør det over to onsdage.

D. 06-02 & 13-02 fra kl 1830 til 2030.

Flasker, som efterfølgende skal trykprøves, køre jeg til Lotek, hvor vi får lidt rabat igennem forbundet.

Nye ventiler:

Hvis der er nogle som ønsker at købe nye ventiler til deres dykkerflasker, så vil jeg prøve at forhandle en go rabat igennem en importør.

Vi skal nok op på ca. 20 stk for at få en go pris.

Vh.

Bestyrelsen.

Regulator service

Er der nogen som skal have deres regulator sæt med ind til service, så det er klar til den kommende sæson.

Jeg kan tage det med ind til Scubagear på Amager.

Så kom og aflever det i klubben onsdag samtidig med flaskeeftersyn, husk at vedlægge en seddel med navn og telefon nummer.

Vi får lidt klub rabat, små 10-15% . 

Forvent at det tager ca. 2 uger, inden det kommer retur. 

Mvh. Lars.

 Juleafslutning 2018

Oprettet d. 2018-12-10

Hej alle,

Julen nærmer sig, så lad os ønske hinanden glædelig jul med lidt gløgg og æbleskiver d. 19. december i klubben klokken 19.30. 

Tilmelding til Morten eller på facebook senest tirsdag d. 18. december.

Glædelig julJulefrokost 2018

Oprettet d. 2018-11-21CMAS Nitrox blender kursus

Oprettet d. 2018-11-04

Vi afholder nyt Nitrox blender kursus!

Nitrox blender kurset henvender sig til dem som gerne vil kunne fylde luft på flaskerne med mere ilt end der normalt er i almindelig luft. Hvis du tænker, at du vil dykke med nitrox i fremtiden eller bare vil kunne hjælpe dine klubkammerater, når de skal have nitrox på flaskerne, så er det også en god mulighed for at opgradere dine færdigheder.

Kurset bliver et åbent kursus så ikke medlemmer kan også deltage. I skal selv købe Gasblender håndbogen på forbundets hjemmeside. Hvis man ikke ønsker at købe bogen kan den downloades som PDF på forbundets hjemmeside. I skal inden kurset have læst bogen og sat jer ind i stoffet. 

http://shop.sportsdykning.dk/produkt/gasblenderhaandbog/

http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/Gasblender_v4.pdf

Prisen for kurset bliver 800 kr. for medlemmer og 1200 kr for ikke medlemmer inkl. certifikat og forplejning på kurset. Ikke medlemmer skal dog være medlem af anden DSF klub. 

Kurset vil foregå søndag d. 18. november 2018. Vi starter kl. 8 med morgenmad og fortsætter indtil omkring 17-18. Der vil være morgenmad, frokost og kaffe inkluderet i kurset. Sodavand sælges til normale barpriser. 

Instruktør på kurset vil være Morten med støtte fra Ivan Maimann fra Teknisk Udvalg i forbundet. 

Tilmelding er først til mølle, medlemmer som ikke medlemmer, til Morten på mail (mortenfirst@gmail.com) eller tlf. 24797141. Der er plads til maks 10 på holdet så skynd jer at tilmelde jer.Lær at snorkeldykke sikkert!

Oprettet d. 2018-10-30

Næstved Sportsdykkerklub starter et snorkeldykkerhold op for børn og unge i alderen 10-15 år.

Lørdag d. 17. november starter holdet op i Herlufsholm svømmehal. Her vil klubbens frivillige instruktør instruere i anvendelse af maske, snorkel og svømmefødder. Interesserede mødes omklædt 8.45 i svømmehallen.

Kurset vil have undervisning hver anden lørdag fra kl. 9-10 frem til sidst på foråret, hvorefter eleverne vil være certificerede CMAS Snorkeldykkere. Certifikatet er anderkendt i hele verden, og lærer børnene at snorkle korrekt på f.eks. en udlandsrejse. Certifikatet er også et godt springbræt for dem som ikke er helt gamle nok til flaskedykkercertifikat.

Kurset har en pris af 700 kr., inkl. juniormedlemsskab af klubben frem til udgangen af 2019. Når man har gennemført kurset har man mulighed for at komme i svømmehallen onsdag og lørdag, for at forbedre sine teknikker og færdigheder.

Eleverne skal selv medbringe maske og snorkel. Svømmefødder kan lånes i svømmehallen.

For mere information om klubben, se mere på klubbens hjemmesiden: http://www.naestved-sportsdykkerklub.dk

For mere information om kurset, kontakt vores instruktør Morten på enten mail: mortenfirst@gmail.com eller telefon 24797141.Divers Night 2018

Oprettet d. 2018-10-27

Kom med til det årligt tilbagevendende Divers Night event sammen med Næstved Sportsdykkerklub og få et fedt dyk igennem kanalen og god hygge, kaffe og kage. Vær med til at dele den gode oplevelse i vandet og hyggen og det sociale både før og efter dykket.

Læs mere om idéen bag Divers Night her, www.diversnight.com

Vi mødes for enden af molen ved Alleen 50, Karrebæksminde hvor programmet er som følger:

19:00 – 20:00 Registrering og hyggedyk.

20:00 – 20:15 Klargøring og briefing

20:15 – 20:30 Divers Night dyk og optælling

20:30 -22:00 Hyggedyk, hygge og kage.Turplan efteråret 2018

Oprettet d. 2018-09-12

Så er de næste ture endelig på plads. Så sæt dem i kalenderen og book jer på, når de bliver slået op på facebook. 

Vær opmærksom på at nogle af dykkene er dybere end 20 meter. 

Hvis vejret ikke arter sig, så finder vi et andet sted at tage hen :) 

 

15/9: Hjuldamperen 

http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=872 

22/9: Birger Jarl 
http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=1104 
https://www.youtube.com/watch?v=uD5L9uZscXA 

 

29/9: Minos  
http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=1143 
https://www.youtube.com/watch?v=P3XYAe-l6gA 

 

6/10: Baltic 
https://www.youtube.com/watch?v=xPM-5as1nOA 
http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=1234 
 

13/10: Vibeke Høj M/S 
http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?id=953 

 

20/10: Dr. Eichelbaum 
http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=1027 
https://www.youtube.com/watch?v=BtyEUtyeyK0 
 

27/10: Stella Mojac 
http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?id=1102 

 

3/11: Jacoff Prosoroff 
http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?id=1118 Turplan for sommeren 2018

Oprettet d. 2018-07-04

Hej Alle,

Efter en hyggelig planlægningsaften i mandags, har vi nu lavet en plan for dykkerturene i løbet af sommeren. I er alle velkomne til at byde ind med ønsker om andre aktiviteter eller destinationer. Planen er at vi vil prøve at klemme så mange båddyk ind som vi kan, så de lidt mindre erfarne dykkere bliver udfordret lidt 😊

Planen er som følger:

14/6 Stranddyk ( eller et båddyk, hvis der kommer en bådsfører mere)

21/6 CMAS* kursusdyk på Ærøsund færgen. (Alle er velkomne) https://www.youtube.com/watch?v=e7ZxeqfSRyg

29/6 Hjuldamperen - http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=872 https://www.youtube.com/watch?v=PtGKmoLtHnA

5/8 Kanal triathlon – Her kunne vi godt bruge et par hjælpende hænder. Henvendelse til Morten.

12/8 Kanonvraget - https://www.youtube.com/watch?v=79qO_Fgq3MY

18/8 Johannes L. - https://www.youtube.com/watch?v=iE2C7Z_S9RA http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=2045

25/8 Vapper - http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=1198

https://www.youtube.com/watch?v=GBz-l0rtmWg

1/9 Foreningernes dag – Her kunne vi måske også bruge et par hænder. Henvendelse til Morgen.

Hvis nogen har lyst til aftensdyk eller andre spændende ting, må i gerne lave et event på facebook gruppen.

Alle dykkerdestinationerne er med forbehold for vind og vejr og den begrænsning at der skal være minimum to personer på båden med speedbådscertifikat.

Andre destinationer kunne være:
Stella Mojac - http://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=2045

 

Med venlig hilsen

Turudvalget.Familiedag 2018

Oprettet d. 2018-06-20


Kan du ikke se invitationen til Familiedagen? Klik på dette linkHold Danmark Rent

Oprettet d. 2018-06-17

Hej alle,

På søndag d. 24. juni har foreningen Hold Danmark Rent sat os i stævne til et lille oprydningsarrangement. Vi har fået tildelt strækningen under svingbroen i og langs kanalen. Arrangementet går ud på at vi skal dykke og opsamle affald der ligger i forbindelse med svingbroen på bunden og i området omkring.

Stedet er udvalgt af Næstved kommune i samarbejde med havnen. Hold Danmark Rent giver os et sponsorat på 5000 kr for arrangementet, så jeg håber at så mange som muligt har tid og lyst til at komme og hjælpe med at samle affald. Vi skal bruge både dykkere, bådfolk og landfolk, så tag gerne familien med til en dag i naturens tegn. Vi kan også godt bruge snorklere med dragt der kan afsøge overfladen langs kanalen for affald.

Vi mødes klokken 8 i garagen og samler udstyr vi har brug for. Tag gerne en madpakke og klapstole med.

vh

Rikke og Morten

 Certifikatfest 2018

Oprettet d. 2018-06-06

Kære alle,

I anledning af at vi skal dele 10 stk. CMAS * snorkeldykker, 2 stk (næsten)CMAS * dykker, 1 stk CMAS ** og 2 stk CMAS Basic nitrox certifikater ud, vil vi gerne indbyde til en certifikatfest. Vi tænder op i grillen, så tag noget med at grille, samt tilbehør og tag familien med ned og vær med til at fejre uddelingen af certifikaterne. 

Vi har tændt grillen, onsdag d. 20. juni kl. 18.00 på Maglemølle ved garagen https://goo.gl/maps/JqoLDDtJCQ72

Jeg håber i har tid og lyst til at komme og fejre vores dygtige elever. Medbring selv: grillmad klar til grillen, tilbehør, service, bestik og gerne et tæppe hvis det skulle være muligt at sidde ude. 

Med Venlig Hilsen

Morten, trivselsudvalget og elevholdene

 Referat Generalforsamling 2018

Oprettet d. 2018-03-15

Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19:00

1.       Valg af dirigent

Kåre blev valgt som dirigent. Kåre bedte om et øjebliks stilhed for Henry, der desværre omkom på dykkerturen til Malta.

2.       Formandens beretning
Godkendt

3.       Revideret regnskab fremlægges
Godkendt

4.       Indkomne forslag
Ingen.

5.       Valg til bestyrelsen, herunder

a.       Formanden
Mads blev genvalgt

b.      Materialepost
Lars blev genvalgt

6.       Valg af revisor
Kåre og Villy blev valgt

7.       Eventuelt

a.       Herunder blev drøftet et forslag fra Martti, hvori han foreslår at der skal flere personer med i turudvalget og at turene bliver planlagt for en kortere periode. Bestyrelsen lagde op til at der skulle afholdes et månedligt eller semimånedligt turplanlægningsarrangement med spisning, for at lokke flere klubmedlemmer til og derved få en større opbakning omkring de planlagte turer. Martti skal indkalde til første turplanlægningsarrangement hurtigst muligt efter han kommer hjem fra ferie. Turplanlægningsarrangementerne skal som udgangspunkt afholdes første mandag i måneden kl 19.

b.      Rikke kommenterede at vi måske ikke altid er gode til at vælge alternative destinationer når vejret driller, hvilket bestyrelsen kunne give hende ret i. Der er en forhåbning om, at dette ville ændre sig hvis flere ville støtte op omkring turplanlægningen, således at alternativer kunne blive bragt på banen allerede på planlægningstidspunktet hvilket vil gøre det nemmere at ændre turen, hvis vejret skifter.

c.       Kåre spurgte på en status på reparationen af båden. Lars kunne berette at der var skader på skrue og dennes aksel. Udover dette skulle der laves service på motoren samt skiftes en kilerem. Lars ville skaffe priser på reservedele, samt få et tilbud på service og reparationer hos en autoriseret mekaniker, så der kunne sammenlignes og vurderes om det kunne betale sig at klare reparationerne selv.Bliv dykker inden sommerferien i Næstved Sportsdykkerklub

Oprettet d. 2018-02-05

Jorden består af 70% vand, men kun 5% af det er udforsket. Vil du være med til at udforske en større del? Nu nærmer dykkersæsonen sig igen og Næstved Sportsdykkerklub starter igen op med et hold, for dem som vil tage sig et dykkerbevis, der er gyldigt verden over.

Dette hold starter med et uforpligtende orienteringsmøde i klubben den 21. februar 2018 (uge 8).

Adressen er: Maglemølle Erhvervspark 93, 4700 Næstved. Mødet starter kl. 19.30.

Der er herefter svømmeprøve i svømmehallen, så medbring svømmetøj!

For at kunne deltage på dette hold skal du:

 • Kunne svømme 500 m på under 20 min
 • Svømme 15 meter under vandet
 • Være mindst 14 år (hvis du er under 18 skal dine forældre kunne køre dig!) 

Prisen for dette kursus vil være 3000 kr. inkl. materialer (logbog osv.)

 

Så kender i nogen der er interesserede så videresend gerne denne mail til dem. Generalforsamling 2018

Oprettet d. 2018-02-05

Kære medlemmer,

Det er nu den tid på året hvor det er tid til den årlige generalforsamling. Derfor vil vi gerne indbyde til generalforsamling i Næstved Sportsdykkerklub

d. 28. februar kl. 19.00

i klublokalerne på Maglemølle 93, 4700 Næstved

Her vil klubben være vært for en øl/sodavand, mens vi gennemgår dagsordenen.

På dagsorden er:

1.     1. Valg af dirigent

2.     2. Formandens beretning

3.     3. Revideret regnskab fremlægges

4.     4. Indkomne forslag

5.     5. Valg til bestyrelsen herunder

a)      Formand

b)      Materialepost

6.      6. Valg af revisor

7.      7. Eventuelt

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være formanden/kasseren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, for at være oppe til beslutningsgrundlag.

Formandens email: mxkristensen@gmail.com

Kasserens email: mortenfirst@gmail.com

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke tages beslutninger, men er kun til generelle forespørgsler, som bestyrelsen skal vende eller svare på.

Stemmeret

For en god ordens skyld skal det nævnes, at passive medlemmer ingen stemmeret har til generalforsamlingen, men alle er naturligvis velkomne til at overvære. 

 Fastelavn 2018

Oprettet d. 2018-01-21Regulatorservice

Oprettet d. 2018-01-12

Regulator service..! 👍 
Er der nogen som skal have deres regulator sæt med ind til service, så det er klar til den kommende sæson.

Jeg kan tage det med ind til Scubagear på Amager på torsdag d. 18-01.

Så kom og aflevere det i klubben på onsdag, husk at vedlægge en seddel med navn og telefon nummer.
Vi får lidt klub rabat, små 10-15% . 
Forvent at det tager ca. 2 uger, inden det kommer retur. 
Mvh. Lars.Julefrokost 2017

Oprettet d. 2017-11-22

 

Dette er en invitation til årets julefrokost

og du er inviteret

Den er god nok og skal du med, skal du møde op i klubben

Lørdag 2. december 2017 kl 18:00

Med dit gode humør og lækkert tøj.

Vi har sørget for hjemmelavet mad

 og lidt at slukke tørsten med.

Prisen er vanvittig billig 200 kr pr næse og betales ved

tilmelding,til kasseren enten på mobilepay  24797141 

eller til klubbens netbank 9819 - 4582291050

 

S.U 29. november på mail: mortenfirst@gmail.comLær at snorkeldykke sikkert!

Oprettet d. 2017-10-29

Næstved Sportsdykkerklub starter et snorkeldykkerhold op for børn og unge i alderen 10-15 år.

Lørdag d. 4. november starter holdet op i Herlufsholm svømmehal. Her vil klubbens frivillige instruktør instruere i anvendelse af maske, snorkel og svømmefødder. Interesserede mødes omklædt 8.45 i svømmehallen.

Kurset vil have undervisning hver anden lørdag fra kl. 9-10 frem til sidst på foråret, hvorefter eleverne vil være certificerede CMAS Snorkeldykkere. Certifikatet er anderkendt i hele verden, og lærer børnene at snorkle korrekt på f.eks. en udlandsrejse. Certifikatet er også et godt springbræt for dem som ikke er helt gamle nok til flaskedykkercertifikat.

Kurset har en pris af 700 kr., inkl. juniormedlemsskab af klubben frem til udgangen af 2018. Når man har gennemført kurset har man mulighed for at komme i svømmehallen onsdag og lørdag, for at forbedre sine teknikker og færdigheder.

Eleverne skal selv medbringe maske og snorkel. Svømmefødder kan lånes i svømmehallen.

For mere information om klubben, se mere på klubbens hjemmesiden: http://www.naestved-sportsdykkerklub.dk

 

For mere information om kurset, kontakt vores instruktør Morten på enten mail: mortenfirst@gmail.com eller telefon 24797141.Turplan efterår 2017

Oprettet d. 2017-08-15

Hej Alle

Nedenfor finder du en turplan for efteråret.

Planen for efterår vil som udgangspunkt være stranddyk, såfremt der er tilstrækkelige med tilmeldinger og der er ønske for det, så laver vi om så det passer til ønskerne, mød op til klubaften.

Vi lægger ud med dyk den 20 August og hvis muligt går turen til Halskov. Som mange godt ved så er Slagelse Kommune i gang med et projekt for et vandsportscenter i den gamle Halskov havn. Vi kører til Halskov og se hvad der er lavet, og benytter lejligheden for et dyk.

For de arrangerede ture i efteråret vil vi oprette et event på klubbens lukkede facebook gruppe og opdatere denne med planlagt destination.

Vil du gerne med, så tilmeld dig på facebook event eller send en mail til mail@martti.dk

Tilmelding senest onsdag så vi kan se om der er tilmeldinger nok. (før klubaften)

En sidste bemærkning herfra. Årets sidste dyk regner vi med bliver 2 december, sæt kryds i kalenderen, for vi har aftalt med trivsel at det også bliver dagen for julefrokost.

 

August

søn. 20/8 Halskov

September

søn. 3/9

søn. 24/9

Oktober

søn. 1/10

søn. 15/10

Tur til Malta/Gozo (20-27)

søn. 29/10

November

søn. 12/11

søn. 26/11

lør. 2/12 Årets Sidste dyk og julefrokost

 

Med venlig hilsen

Turudvalget Anders & Martti

 

Martti Wienke
mail@martti.dkFamiliedag 2017

Oprettet d. 2017-06-24

Kom og vær med til Næstved sportsdykkerklubs store famile dag.

Lørdag den 1. juli 2017 i Boesdal kalkbrud.

Alle medlemmer med familie inviteres til familiedag.

Der vil være mulighed for at prøve kræfter med

snorkling, dykning, en tur i vores ribbåd eller måske en tur

i havkajak.

Så fat madkurven og det gode humør. Vi håber på nogle rigtige

hyggelige timer sammen. Vi har et par grille med og hvis vejret

driller er der mulighed for at spise i den store hytte.

Vi kører fra klubben på maglemølle kl. 8:00.

Man er også velkommen til bare at møde op i kalkbruddet.

Med venlig hilsenCertifikatfest

Oprettet d. 2017-06-15

Kære alle,

I anledning af at vi skal dele 6 stk. CMAS * snorkeldykker og 5 stk CMAS * dykker certifikater ud, vil vi gerne indbyde til en certifikatfest. Vi tænder op i grillen, så tag noget med at grille, samt tilbehør og tag familien med ned og vær med til at fejre uddelingen af certifikaterne. 

Vi har tændt grillen, onsdag d. 21. juni kl. 18.00 på Maglemølle 93, 1. sal, 4700 Næstved. 

Jeg håber i har tid og lyst til at komme og fejre vores dygtige elever. Medbring selv: grillmad klar til grillen, tilbehør, service, bestik og gerne et tæppe hvis det skulle være muligt at sidde ude. 

Med Venlig Hilsen

Morten, trivselsudvalget og elevholdeneTurplan foråret 2017

Oprettet d. 2017-04-02

Kære alle

Så har turudvalget været i sving, så her kommer lidt nyt for første halvår 2017.

Vi har været i fuld gang for fastlægge dage for dykkerture, du finder en liste nedenfor.

 

Først og fremmest kan du reservere 1. Juli, som vil blive en familiedag/hyggedag i tråd med familiedagen, som blev afholdt 2016.

Samtidigt vil vi gerne reklamere for efterårets tur til Malta. Det bliver en super tur. Der er allerede flere tilmeldte, men der er stadig plads, så tag chancen for en god oplevelse som huskes i mange år.

Vi har drøftet en masse forskellige emner, efter at vi har modtaget input fra jer, en stor takt for det.

·  Sommerferie: Der vil i 2017 være lagt ture i perioden juni og juli. Dette ud fra tanken, at mange nok holder sommerferie, men ikke alle er ude at rejse, og flere har ønsket at dykke i sommerferien.

·  Turene vil veksle mellem båddyk og stranddyk. (selvfølgeligt næsten)

·  På udvalgte dyk, vil vi udbygge med lidt socialt samvær i form af fælles mad/drikke og lidt rugbrød m. pålæg, varmt vand, så vi kan lave pulver chokolade/kaffe/te eller andet – tanken er, at vi er fælles om udgifterne. Vi prøver os lidt frem for at se, hvad der er stemning for.

·  Der har været ønsker om mere avancerede dyk. Det vil vi prøve om vi kan efterkomme.

·  Vi arbejder på, om vi kan finde et arrangement for en længere tur, måske med overnatning, alternativt med tidlig morgenafgang og hjemkomst sent aften.

·  Det er vores intention at offentliggøre destinationer for ture nogen tid før turen og helst i god tid inden tilmelding.

·  Onsdag før dyk. Som noget nyt vil vi prøve at holde planlægning af tur onsdagen før.

o    Hvis vejr og strøm driller i forhold til planlagt dyk, vil vi på onsdags mødet planlægge alternativ, vi vil også starte planlægning af næste dyk.

o    Onsdag: Vi fordeler opgaver og ressourcer.

o    Onsdag: Udstyr gøres klar, så det ikke tager så lang tid at komme af sted fra garagen.

o    Onsdag: Vi vil opfordre til at fylde luft så du er klar.

I planen nedenfor er nogle dyk angivet som CMAS * eller CMAS **, vi har valgt at lægge lægge ture samme dage som undervisningen. Vi vil opfordre alle til at tage med, dels for at du kan møde de nye elever, men også for at de nye elever kan lære os at kende, og ikke mindst for at vi kan yde hjælp/assistance på disse ture.

 

Her følger så den egentlige liste.

1.       Søndag 9/4 Destination Boesdal.

2.       Søndag 23/4 (Måske CMAS **)

3.       Søndag 7/5 (Måske CMAS **)

4.       Fredag 12/5 eller Lørdag 13/5 eller Søndag 14/5 Sammen med CMAS *

5.       Lørdag 20/5 eller Søndag 21/5 Sammen med CMAS * og måske CMAS**

6.       Torsdag 25/5, Lørdag 27/5 Søndag 28/5 Sammen med CMAS * og **

7.       Søndag 4/6 Destination Vapper

8.       Søndag 18/6 Destination Bonita

9.       Lørdag 1/7 Familiedag

10.    Søndag 16/7 Destination Lillebælt

11.    Lørdag 29/7 Destination Ærøsund

12.    Juni og Juli vil vi på udvalgte dage opfordre til et onsdag eller torsdag fyr-aften dyk.

I starten af sæson og på de dage hvor CMAS undervisning gennemføres bliver destination bestemt af instruktør, flyttes undervisning har vi følgende destinationer på planen. Grønsund (Båddyk) Halskov, Munkholmbroen, Hjuldamperen og Dr. Eichelbaum.

Søndag 9/4 går turen til Boesdal, hvis vejr og vind er med os. Tilmelding i klub på onsdag eller på nedenstående email senest onsdag.

 

Med venlig hilsen

 

Turudvalget Anders & MarttiFastelavn 2017

Oprettet d. 2017-02-23

Kære alle
Traditionen tro, vil vi igen i år gerne indbyde til fastelavn i vandet, ved at slå katten af tønden.
Vi mødes ved sejlklubben i Karrebæksminde (Inderhavnen, den ved Fiskehuset Enø)
søndag d. 26. februar, kl. 14.00
De friske tager den uden dragt, resten: fat våddragten/tørdragten og vær med i konkurrencen om at blive kattekonge, der er en flaske gammel dansk til vinderen.
Tilskuere er selvfølgelig meget velkomne. Der vil være øl/sodavand til alle.

Vi ses.Nyt CMAS * hold

Oprettet d. 2017-02-05

Jorden består af 70% vand, men kun 5% af det er udforsket. Vil du være med til at udforske en større del? Nu nærmer dykkersæsonen sig igen og Næstved Sportsdykkerklub starter igen op med et hold, for dem som vil tage sig et dykkerbevis, der er gyldigt verden over.

Dette hold starter med et uforpligtende orienteringsmøde i klubben den 22. februar 2017 (uge 8).

Adressen er: Maglemølle Erhvervspark 93, 4700 Næstved. Mødet starter kl. 19.30.

Der er herefter svømmeprøve i svømmehallen, så medbring svømmetøj!

For at kunne deltage på dette hold skal du:

 • Kunne svømme 500 m på under 20 min
 • Svømme 15 meter under vandet
 • Være mindst 14 år (hvis du er under 18 skal dine forældre kunne køre dig!) 

Prisen for dette kursus vil være 3000 kr. inkl. materialer (logbog osv.)

Så kender i nogen der er interesserede så videresend gerne denne mail til dem. 

Facebook begivenhed via dette link.

 Indkaldelse til generalforsamling 2017

Oprettet d. 2017-01-25

Kære medlemmer,

Det er nu den tid på året hvor det er tid til den årlige generalforsamling. Derfor vil vi gerne indbyde til generalforsamling i Næstved Sportsdykkerklub

Torsdag d. 23. februar kl. 19.30

i klublokalerne på Maglemølle 93, 4700 Næstved

Her vil klubben være vært for en øl/sodavand, mens vi gennemgår dagsordenen.

På dagsorden er:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Revideret regnskab fremlægges

4.Indkomne forslag

5.Valg til bestyrelsen herunder

a)Kasserer

b)Sekretær

6.Valg af revisor

7.Valg til turudvalg

8.Eventuelt

Valg til bestyrelsen

a)Kasserer posten er på valg, Morten genopstiller

b)Sekretær posten er på valg, Anders genopstiller

Valg til turudvalg

Ulla ønsker at trække sig tilbage og overlade posten til friske kræfter og foreslår Martti. Martti har indvilliget i at stille op. 

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være formanden/kasseren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, for at være oppe til beslutningsgrundlag. 

Kasserens email: mortenfirst@gmail.com

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke tages beslutninger, men er kun til generelle forespørgsler, som bestyrelsen skal vende eller svare på. 

Stemmeret

For en god ordens skyld skal det nævnes, at kun aktive medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret til generalforsamlingen, men alle er naturligvis velkomne til at overvære. 

 Sidste dyk og sauna

Oprettet d. 2016-11-28

Hej alle,

Lørdag d. 3. december er dagen for årets sidste dyk. Vi mødes kl. 9 i klublokalet på Maglemølle og spiser morgenmad sammen, inden vi tager til Karrebæksminde og dykker gennem kanalen som vi plejer.

Efter dykket er der mulighed for vinterbadning og sauna i vinterbadeklubbens faciliteter. Det er ren nydelse. Husk stort badehåndklæde til at sidde på i saunaen.

Tilmelding på SMS til Ulla (tlf. 51250795) senest på onsdag af hensyn til morgenmaden. 

Alle medlemmer og deres familier er velkomne til morgenmad og sauna. Husk at oplyse antal af hensyn til morgenmaden.

Hilsen UllaLær at snorkeldykke sikkert!

Oprettet d. 2016-09-30

Næstved Sportsdykkerklub starter et snorkeldykkerhold op for børn og unge i alderen 10-15 år.

Lørdag d. 29. oktober starter holdet op i Herlufsholm svømmehal. Her vil klubbens frivillige instruktør instruere i anvendelse af maske, snorkel og svømmefødder. Interesserede mødes omklædt 8.45 i svømmehallen.

Kurset vil have undervisning hver anden lørdag fra kl. 9-10 frem til sidst på foråret, hvorefter eleverne vil være certificerede CMAS Snorkeldykkere. Certifikatet er anderkendt i hele verden, og lærer børnene at snorkle korrekt på f.eks. en udlandsrejse. Certifikatet er også et godt springbræt for dem som ikke er helt gamle nok til flaskedykkercertifikat.

Kurset har en pris af 700 kr., inkl. juniormedlemsskab af klubben frem til udgangen af 2017. Når man har gennemført kurset har man mulighed for at komme i svømmehallen onsdag og lørdag, for at forbedre sine teknikker og færdigheder.

Eleverne skal selv medbringe maske og snorkel. Svømmefødder kan lånes i svømmehallen.

For mere information om klubben, se mere på klubbens hjemmesiden: http://www.naestved-sportsdykkerklub.dk

 

For mere information om kurset, kontakt vores instruktør Morten på enten mail: mortenfirst@gmail.com eller telefon 24797141.Teknisk udvalg besøger klubben

Oprettet d. 2016-09-07

Teknisk Udvalg besøger klubber i 2016

Teknisk Udvalg ønsker at komme rund og besøge klubber i Dansk Sportsdykker Forbund for at styrke samarbejdet. Vi besøger:

Næstved Sportsdykkerklub tirsdag 20. september 2016, Maglemølle Erhvervspark 93, Næstved

Program: Kl. 19.00 mødestart (kaffe, øl/vand)

1.Præsentation af Teknisk Udvalg medlemmer og arbejdsopgaver

2.Tema: Juniordykning og Randers erfaringer med Juniordykning- Uddannelser og uddannelsesmaterialer i DSF- Kommunikation og synlighed

3.Handlingsplan for Teknisk Udvalg 2016Link: http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/om-udvalget/handlingsplan-2016/- Samarbejde med klubber og indsatsområder i TU handlingsplan

4.Kurser i Teknisk Udvalgs område- Hvordan ser det ud lige nu og hvad planlægges fremadrettet af kurser- CMAS 3 uddannelsen og instruktøruddannelser- Juniordykning, Juniortrænerkursus

5.Dialog og spørgsmål til Teknisk Udvalg

kl. 21.00 afslutning

Vores besøg i klubberne indtil nu viser, at samarbejde på tværs af klubberne hjælper til, at der kan afvikles flere kurser og hjælper til afholdelse af for eksempel juniortræner kurser, CMAS *** kurser, elevhold og andre kurser, der kan være svære at oprette som klub alene.

Alle klubber i området er velkommen til at deltage i besøget, så kom og vær med.

Tilmelding til: Carl E. Tronhjem Mail: tu-formand@sportsdykning.dk

Ønsker jeres klub besøg i 2016 af TU, så skriv til os og lav en aftale med Teknisk Udvalg

Venlig hilsen

Carl E. Tronhjem formand Teknisk Udvalg Mail: tu-formand@sportsdykning.dkNitrox kursus

Oprettet d. 2016-08-08

Kære alle,

Flere har ytret ønske om at deltage på et basic nitrox kursus, så det vil vi afholde nu.

Kurset henvender sig til alle med et sportsdykkercertifikat hvis du ønsker længere bundtider, kortere overflade tid mellem dyk eller hvis du bare vil have en mere sikker dykning.

På kurset vil du blive undervist i fordele og ulemper ved nitrox. Du vil også blive undervist i tabel, planlægning, udstyrskrav, og de risici der er ved at dykke med nitrox. Du lærer de basale elementer der skal til for at kunne dykke med nitrox op til 40%

Adgangs krav:

 • CMAS * eller tilsvarende.
 • Min. 14 år, Gyldig lægeerklæring <5 år, medlem af DSF.

Kurset afsluttes med en teori prøve. Kurset er et udelukkende teoretisk kursus.

På kurset vil jeg selv uddanne mig til nitrox instruktør, så der vil være en DSF teknisk instruktørtræner til stede. Prisen er som følger:

 • Ved 4 deltagere kr. 625,-
 • Ved 5 deltagere kr. 550,-
 • Ved 6 deltagere kr. 475,-

Herudover skal i selv anskaffe nitroxbogen (http://shop.sportsdykning.dk/produkt/nitroxhaandbog/) eller låne den på biblioteket. En anden god ting at have er nitrox tabellen: http://shop.sportsdykning.dk/produkt/nitrox-tabel/

Kurset vil foregå over to onsdage, onsdag d. 28. september og 5. oktober. Vi starter klokken 19. Tilmelding til mig hurtigst muligt på mortenfirst@gmail.com

Vh

Morten

 Efterårets turprogram

Oprettet d. 2016-08-07

Kære alle,

Efterårets turprogram er klar

 • Lø. den 13. aug - CMAS ** elevtur
 • Sø den 14. aug - CMAS * elevtur (12 - 18m dyk)
 • Lø. den 27. aug.
 • Sø. den 11. sep.
 • Lø. den 24. sep.
 • Sø. den 9. okt.
 • Lø. den 22. okt.
 • Sø. den 6. nov.
 • Sø. den 20. nov.
 • Lø. den 3. dec. – sidste dyk

Som udgangspunkt mødes vi i Maglemølle kl. 8 på dagen – med fyldte flasker. Så aftaler vi endelig destination og pakker grejet.

Der skal være min. 4 deltagere, hvoraf de to skal have speedbådscertificat, når vi skal have båden med.

Jeg sender sms ud en uges tid før turen, og I melder tilbage med deltagelse eller ej på sms til mig (51 25 07 95) senest om onsdagen.

Send gerne forslag til gode dykkersteder til mig.

Hilsen Ulla

 TurudvalgetFamiliedag 25/6

Oprettet d. 2016-06-19

Kære alle,

Husk vores familiedag på lørdag. Vi hiver alt ud af garagen og kører til Boesdal. Kom og se hvad vi kan byde på, prøv blandt andet gummibåden, snorkeldykning, dykning, havkajak og meget mere. Medbring badetøj, dykkerudstyr og våddragter samt tæpper/borde stole og service til picnic. 

Vi tager grill med, så medbring mad til at grille. Jeres familier er meget velkomne. 

Vi drager afsted fra dykkerklubben omkring kl. 8.00 og vil herefter være i Boelsdal det meste af dagen. Vil man blot komme direkte til Boesdal er det også en mulighed - Adressen er Boesdalvej 14, 4673 Rødvig Stevs.

Vi glæder os til at se jer alle.

De bedste hilsner

TrivselsudvalgetNitrox kursus

Oprettet d. 2016-06-11

Kære alle,

Flere har ytret ønske om at deltage på et basic nitrox kursus, så jeg vil derfor gerne indsamle forhåndstilmeldinger. 

Kurset henvender sig til alle med et sportsdykkercertifikat hvis du ønsker længere bundtider, kortere overflade tid mellem dyk eller hvis du bare vil have en mere sikker dykning. 

På kurset vil du blive undervist i fordele og ulemper ved nitrox. Du vil også blive undervist i tabel, planlægning, udstyrskrav, og de risici der er ved at dykke med nitrox. Du lærer de basale elementer der skal til for at kunne dykke med nitrox op til 40%

Adgangs krav:

 • CMAS * eller tilsvarende.
 • Min. 14 år, Gyldig lægeerklæring <5 år, medlem af DSF.

Kurset afsluttes med en teori prøve. Kurset er et udelukkende teoretisk kursus.

På kurset vil jeg selv uddanne mig til nitrox instruktør, så der vil være en DSF teknisk instruktørtræner til stede. Priser anhænger derfor af hvad denne vil tage pr. elev, men forbundet foreskriver 450 kr pr. elev + 195 kr for selve certifikatet. Hvad den enelige pris bliver ved jeg først når jeg har fundet en instruktørtræner og en dato.

Derfor er dette blot en forhåndstilmelding for at se hvor mange interesserede vi kan samle sammen. Forhåndtilmelding til mig på mortenfirst@gmail.com 

Vh

 

MortenUddannede snorkeldykkere

Oprettet d. 2016-06-01

I Næstved Sportsdykkerklub er følgende elever netop blevet uddannet CMAS Snorkeldykker *:

Gustav Juel, Næstved, Marius Høyer, Herlufmagle, Rebekah Wassermann, Karrebæksminde, Oliver Wassermann, Karrebæksminde, Alberte Toftgaard, Høng, Jonathan Jensen, Næstved, Laurits Just, Næstved, Magnus Frimann, Næstved, Victor Sommer Karppinen, Næstved, Emil Madsen, Kyse og Viggo Olsen, Næstved.

Eleverne, som alle er i alderen 10-14 år har modtaget undervisning i snorkeldykning gennem foråret 2016 og har herved opnået kundskaber i brug af snorkeldykkerudstyr. Eleverne har vist stor interesse for det våde element og har alle lært at dykke til bunden af svømmehallen og udføre forskellige opgaver. Hele holdet har oplevet en enorm fremgang fra da de kom første gang og dårlig turde kigge under overfladen, til nu hvor de alle kan løse opgaver på bunden.

 

På billedet ses fra venstre i forreste række: instruktør Morten Kristensen, Viggo Olsen, Marius Høyer, hjælpeinstruktør Andreas Juel, Rebekah Wassermann, Victor Sommer Karppinen, Jonathan Jensen. Bagerste række fra venstre: Magnus Frimann, Gustav Juel, Laurits Just, Emil Madsen, Alberte Toftgaard. Stående på jorden: Oliver Wassermann.CMAS ** kursus

Oprettet d. 2016-04-24

Kære alle,

Vi starter et CMAS ** hold op. CMAS 2 stjernet bygger videre på de færdigheder du lærte som 1 stjernet og finpudser dem, samt udbygger dem med yderligere kundskaber. Kurset lægger vægt på, hvordan du kan tage vare på dig selv og din makker under dykning til 39m. Dette gælder både på land, i vandet og i nødstilfælde. Samtidig giver det dig de basale færdigheder, der skal til for at arrangere en sikker og kontrolleret dykning. Du vil også lære navigation med kompas, hvilket er særdeles vigtig at kunne, uanset hvor du vil dykke i verden. Kurset indeholder teori, land øvelser og praktiske øvelser i åbentvand.

Krav til kursist

 • Du skal være CMAS * eller tilsvarende (f.eks. open water)
 • Være 15 år
 • Have en lægeerklæring (maks 5 år gammel/3 år gammel for dem over 40)
 • Kunne svømme 800 m i åbent vand med ABC udstyr
 • Kunne svømme 600 m i åbent vand med fuldt udstyr
 • Min. 20 dyk når kurset er afsluttet, heraf 10 i intervallet 10-30 m og mindst 1 over 30m.

Prisen for kurset er 1500 kr inkl. kursus materiale. Dem som allerede har bogen 'Videregående Sportsdykning' slipper med 1225 kr. 

Vi starter med svømmeprøven og kompassvømning d. 28. maj og vi mødes i klubben kl. 8.00.

Vh

Kåre og MortenUV-jagt og fridyknings udvalg

Oprettet d. 2016-04-10

Vi er glade for at kunne introducere et nyt udvalg i Næstved Sportsdykkerklub. Efter opfordring fra Henrik Nielsen oprettes nu et udvalg for UV-jagt og fridykning. Henrik er formand for udvalget der vil beskæftige sig med alt hvad der vedrører UV-jagt og fridykning, herunder træning, jagt og ture.

Ligeledes oprettes en ny medlemskategori, nemlig fridykker/UV-jagt medlem. Alle kan optages som UV-jagt medlemmer og kontingentet vil blive 700 kr. pr. halvår. Som medlem kan man benytte klubbens faciliteter herunder båden til klubture. Man kan dog ikke benytte kompressor eller andet flaskedykker udstyr. Medlemmer kan også meldes ind i DSF og få glæde af den fælles forsikring.

Aktive medlemmer kan deltage i udvalgets aktiviteter uden merpris.

Vi håber I vil tage godt imod det nye udvalg og hjælpe Henrik med forslag og tiltag. Henrik kan kontaktes på enten telefon eller e-mail 40574345 / hnfoley@gmail.com.

Med venlig hilsen

BestyrelsenTurprogram for foråret 2016

Oprettet d. 2016-03-06

Hej alle.

Så er turprogrammet for foråret 2016 klar:

Mandag den 28. marts

Søndag den 10. april

Lørdag den 30. april

Lørdag d. 14. maj til mandag d. 16. maj - Uddannelsesweekend for CMAS *

Søndag den 29. maj

Lørdag den 18. juni

Som udgangspunkt mødes vi i Maglemølle kl. 8 på dagen – med fyldte flasker. Så aftaler vi endelig destination og pakker grejet.

Der skal være min. 4 deltagere, hvoraf de to skal have speedbådscertificat, når vi skal have båden med.

Jeg sender sms ud en uges tid før turen, og I melder tilbage med deltagelse eller ej på sms til mig (51 25 07 95) senest om onsdagen.

Send gerne forslag til gode dykkersteder til mig.

Hilsen Ulla

 TurudvalgetNyt CMAS * hold

Oprettet d. 2016-02-09

Jorden består af 70% vand, men kun 5% af det er udforsket. Vil du være med til at udforske en større del? Nu nærmer dykkersæsonen sig igen og Næstved Sportsdykkerklub starter igen op med et hold, for dem som vil tage sig et dykkerbevis, der er gyldigt verden over.

Dette hold starter med et uforpligtende orienteringsmøde i klubben den 24. februar 2015 (uge 8).

Adressen er: Maglemølle Erhvervspark 93, 4700 Næstved. Mødet starter kl. 19.30.

Der er herefter svømmeprøve i svømmehallen, så medbring svømmetøj!

For at kunne deltage på dette hold skal du:

 • Kunne svømme 500 m på under 20 min
 • Svømme 15 meter under vandet
 • Være mindst 14 år (hvis du er under 18 skal dine forældre kunne køre dig!)

 

 

Prisen for dette kursus vil være 2500 kr. inkl. materialer (logbog osv.)

Så kender i nogen der er interesserede så videresend gerne denne mail til dem. 

Facebook begivenhed via dette link.

 Indkaldelse til generalforsamling 2016

Oprettet d. 2016-01-28

Kære medlemmer,

Det er nu den tid på året hvor det er tid til den årlige generalforsamling. Derfor vil vi gerne indbyde til generalforsamling i Næstved Sportsdykkerklub

Torsdag d. 25. februar kl. 19.30

i klublokalerne på Maglemølle 93, 4700 Næstved

Her vil klubben være vært for en øl/sodavand, mens vi gennemgår dagsordenen.

På dagsorden er:

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Kåre
 2. Formandens beretning
 3. Revideret regnskab fremlægges
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen herunder
 6. a)      Formand
 7. b)      Materialemand
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Valg til bestyrelsen

a)      Formands posten er på valg, Mads genopstiller

b)      Materialeposten er på valg, Lars genopstiller

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være formanden/kasseren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, for at være oppe til beslutningsgrundlag.

Formandens email: mxkristensen@gmail.com

 

Kasserens email: mortenfirst@gmail.com

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke tages beslutninger, men er kun til generelle forespørgsler, som bestyrelsen skal vende eller svare på.

Stemmeret

For en god ordens skyld skal det nævnes, at kun aktive medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret til generalforsamlingen, men alle er naturligvis velkomne til at overvære.Fastelavn 2016

Oprettet d. 2016-01-23Lær at snorkeldykke sikkert!

Oprettet d. 2015-12-14

Næstved Sportsdykkerklub starter et snorkeldykkerhold op for børn og unge i alderen 10-15 år.

Lørdag d. 9. januar starter holdet op i Herlufsholm svømmehal. Her vil klubbens frivillige instruktør instruere i anvendelse af maske, snorkel og svømmefødder. Interesserede mødes omklædt 8.45 i svømmehallen.

Kurset vil have undervisning om lørdag fra kl. 9-10 frem til sidst på foråret, hvorefter eleverne vil være certificerede CMAS Snorkeldykkere. Certifikatet er anderkendt i hele verden, og lærer børnene at snorkle korrekt på f.eks. en udlandsrejse. Certifikatet er også et godt springbræt for dem som ikke er helt gamle nok til flaskedykkercertifikat.

Kurset har en pris af 700 kr., inkl. juniormedlemsskab af klubben frem til udgangen af 2016. Når man har gennemført kurset har man mulighed for at komme i svømmehallen onsdag og lørdag, for at forbedre sine teknikker og færdigheder.

Eleverne skal selv medbringe maske og snorkel. Svømmefødder kan lånes i svømmehallen.

For mere information om klubben, se mere på klubbens hjemmesiden: http://www.naestved-sportsdykkerklub.dk

For mere information om kurset, kontakt vores instruktør Morten på enten mail: mortenfirst@gmail.com eller telefon 24797141.
CMAS Nitrox blender

Oprettet d. 2015-12-01

Når vi nu har anskaffet os et nitrox anlæg skal vi også have uddannet nogle folk til at bruge det. Vi vil derfor afholde CMAS nitrox blender kursus. Er man ikke blender kan man ikke fylde nitrox og må derfor aftale med en blender at få fyldt nitrox på sine flasker. 

Nitrox blender kurset henvender sig til dem som gerne vil kunne fylde luft på flaskerne med mere ilt end der normalt er i almindelig luft. Hvis du tænker, at du vil dykke med nitrox i fremtiden eller bare vil kunne hjælpe dine klubkammerater, når de skal have nitrox på flaskerne, så er det også en god mulighed for at opgradere dine færdigheder.

Kurset bliver et åbent kursus så ikke medlemmer kan også deltage. I skal selv købe Gasblender håndbogen på forbundets hjemmeside. Vi kan evt. aftale at købe sammen og spare fragten. I skal inden kurset have læst bogen og sat jer ind i stoffet. 

http://shop.sportsdykning.dk/produkt/gasblenderhaandbog/

Prisen for kurset bliver 700 kr. for medlemmer og 1200 kr for ikke medlemmer inkl. certifikat og forplejning på kurset. 

Kurset vil foregå lørdag d. 23. januar 2016. Vi starter kl. 8 med morgenmad og fortsætter indtil omkring 17-18. Der vil være morgenmad, frokost og kaffe inkluderet i kurset. Sodavand sælges til normale barpriser. 

Instruktør på kurset vil være Ivan Maimann fra Teknisk Udvalg i forbundet. 

Tilmelding er først til mølle, medlemmer som ikke medlemmer, til Morten på mail (mortenfirst@gmail.com) eller tlf. 24797141. Der er plads til maks 10 på holdet så skynd jer at tilmelde jer.

 Julefrokost 2015

Oprettet d. 2015-11-16

Koner/kærester er meget velkomne!Sharm El-Sheikh tur

Oprettet d. 2015-08-20

Kære alle,

Klubturen i efteråret 2015 går til Sharm El-Sheikh. Turen er med afgang lørdag d. 24. oktober og hjemkomst lørdag d. 31. oktober om aftenen. Turen bliver med Atlantis Rejser og der bliver indlogeret på Sharm Cliff. Turen kommer til at koste ca. 7000 hvilket inkluderer fly, hotel, morgenmad, transfer, visum og 5 dages dykning med enten Werner Lau eller Sinai Divers. 

Mere information og tilmelding på telefon 21723020 eller mail plambech@stofanet.dk

Med Venlig Hilsen

LarsTurprogram for efteråret 2015

Oprettet d. 2015-08-12

Hej alle.

 

Så er turprogrammet for efteråret 2015 klar:

Lørdag den 29. august

Lørdag den 12. september

Lørdag den 26. september

Søndag den 11. oktober

Søndag den 25. oktober – afløses måske af en klubtur til Rødehavet e.l. i uger 43 ell. 44(Niels Peter og Lars har bolden).

Lørdag den 7. november

Søndag den 22. november

Lørdag den 5. december – sidste dyk

 

Som udgangspunkt mødes vi i Maglemølle kl. 8 på dagen – med fyldte flasker. Så aftaler vi endelig destination og pakker grejet.

Der skal være min. 4 deltagere, hvoraf de to skal have speedbådscertificat, når vi skal have båden med.

Jeg sender sms ud en uges tid før turen, og I melder tilbage med deltagelse eller ej på sms til mig (51 25 07 95) senest om onsdagen.

Send gerne forslag til gode dykkersteder til mig.

 

Hilsen Ulla

 

TurudvalgetStøt Næstved Sportsdykkerklub hver gang du bruger dit dankort!

Oprettet d. 2015-06-20

Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne i Næstved Sportsdykkerklub uden, det kostede dig en krone. Det kan du nu. Næstved Sportsdykkerklub er nemlig blevet en del af KlubLiv Danmark, som er en ny sponsormodel udviklet af DGI. Modellen bygger på, at medlemmerne af KlubLiv Danmark – det vil sige dig – optjener MikroSponsorater til os, hver gang de bruger Dankort i en butik, der er KlubLiv Sponsor.

 

Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig KlubLiv Danmark i dag. Så støtter du allerede næste gang, du bruger dit Dankort.

HVAD KOSTER DET MIG?

Med KlubLiv Danmark optjener du støtte til klubben, du selv vælger, hver gang du bruger dit Dankort. Og det koster dig ikke en krone. Løsningen er udviklet af DGI og kører via Nets, som blandt andet håndterer Dankortet. Derfor er dit Dankort også dit medlemskort. Når du bruger dit Dankort i en butik, der er Klubliv Sponsor, optjener du MikroSponsorater til klubben – nemmere kan det ikke være.

HVAD ER ET MIKROSPONSORAT?

Støtten kaldes for MikroSponsorater. Det fungerer på den måde, at butikker og andre erhvervsdrivende, der har meldt sig som KlubLiv Sponsorer, giver en procentdel af dine køb som KlubLiv Medlem. Det er butikken der betaler, men dig som vælger hvilken klub som skal modtage støtten. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at du vælger netop Næstved Sportsdykkerklub som modtager af den de MikroSponsorater du optjener.

HVOR LÆNGE ER JEG BUNDET?

 

Det er gratis for dig at blive og være medlem af KlubLiv Danmark. Der er ingen forpligtelser og du kan selvfølgelig også altid melde dig helt ud. Du styrer det hele selv via din profil på klublivdanmark.dk.

HVORDAN GØR JEG?

 

Meld dig ind i dag på klublivdanmark.dk og begynd at optjene MikroSponsorater med det samme. Det er nemt, sikkert og gratis – og gør en kæmpe forskel for det daglige arbejde i Næstved Sportsdykkerklub. 

KLUBLIV DANMARK ER NONPROFIT

Klubliv Danmarks eneste formål er at gøre de økonomiske vilkår bedre for landets klubber og foreninger. Målet er at skabe de rammer, der styrker klublivet og sikrer optimale, sociale og sportslige muligheder for børn, unge og voksne.

KlubLiv Danmark modellen skaffer nye sponsorkroner hver måned med Dankortet som omdrejningspunkt. Enkelt, sikkert og til glæde for alle.

 

Læs mere på: www.klublivdanmark.dkMarinestaben

Oprettet d. 2015-05-07

Kære alle  

Teknisk Udvalg har nu talt med Marinestaben (tidligere SOK)

Det telefon nummer, som vi bruger 89 43 30 99 ringer nu videre på det nye nr. 72 85 00 00.

Det gamle nummer 8943 3099 vil det blive ved med det indtil videre, så det nedlægges ikke.

Så proceduren er at ringe til et af de to numre og bede om vagthavende.

Teknisk udvalg bringer en notits i Sportsdykkeren om at SOK nu hedder Marinestaben og telefonnumrene

 

Venlig hilsen

Carl E. Tronhjem

Formand Teknisk Udvalg

Dansk Sportsdykker ForbundSpeedbådscertifikat

Oprettet d. 2015-05-01

Så er aftalen på plads med censor, der er prøve til speedbådscertifikat tirsdag den 9. juni kl. 16.00 i inderhavnen i Karrebæksminde.

Der er undervisning tirsdag den 26/5 kl. 19.00 til 21.00 og tirsdag den 2/6 kl. 19.00 til 21.00 i klublokalet. Torsdag den 4. juni holder vi i reserve. Lørdag den 6. juni holder vi prøvesejlads i Karrebæksminde. Nærmere herom senere.

Tilmelding til Kåre hurtigst muligt.

Prisen er sat til 350.kr. og går til censor og bevis samt til båden.